Evidencija radnog vremena

24. Marta 2021. Usluge

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena može da se koristi i kao sistem kontrole pristupa ili samo kao sistem evidencije prisutnosti na osnovu kog može da se generiše izvještaj o broju provedenih sati na radnom mjestu. Ukoliko Vaši zaposleni imaju potrebu za službenim izlascima ili pauzu provode van objekta, sistem pruža mogućnost izbora razloga odsustva koji će kasnije da utiče na obračun provedenih sati na radnom mjestu ili o opravdanim/neopravdanim izlascima. Samim tim softver na kraju mjeseca pravi tačan obračun zarade, u skladu sa angažovanjem Vašeg zaposlenog.

Softver je u skladu sa zakonskim odredbama:

  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu, Službene novine Federacije BiH, broj 03-02/3-2180/16, izdatim 11. novembra 2016. godine.
  • Pravilnik o vođenju evidencije i prisustvu radnika i odsustvima, Službeni glasnik Republike Srpske, broj 40/16 od 20.05.2016. godine.

“Upravljajte pristupom vaše imovine. Kontrolišite pristup i imajte uvid u mjesečne izvještaje rada vaših zaposlenih”

“Smanjite troškove uz program za evidenciju radnog vremena i bolje optimizujte svoje poslovanje”