Kontrola pristupa

21. Oktobra 2020. Usluge

Kontrola pristupa

Kontrola pristupa sprečava ulazak u prostorije i objekte neovlašćenim osobama. Očitavanjem RFID kartica ili unosom PIN šifre se otvaraju vrata i omogućava ulazak samo ovlašćenim licima.

U zavisnosti od modela, evidencija se može vršiti karticom, privjeskom, ukucavanjem sopstvenog PIN koda, otiskom prsta. Šifratori su uredjaji koji najčešće uz kombinaciju cifara omogućavaju pristup željenim elementima ili prostorijama. Čitači kartica ili privjesaka su elegantnije rješenje, gde Vas oslobađa obaveze nošenje ključa. Imaju široku primjenu jer su relativno jeftinija rješenja za veći broj korisnika. U slučaju gubitka kartice ili privjeska, moguće je jako brzo datu karticu izbrisati i dodijeliti novu. Kontrola pristupa pomoću biometrije (otiska prsta) tj. prepoznavanja otiska prsta je noviji vid identifikacije osoba. Zastupljen je već par godina na tržištu. Ove kontrole identifikuju tačke na otisku prsta. Ovakvom kontrolom pristupa postignut je visok stepen zaštite, onemogućena eventualna zloupotreba. 

Princip rada se zasniva na verifikaciji otiska prsta koji kontrola pristupa povlači iz svoje baze podataka. Kontrola pristupa može i u sprezi sa ostalim elementima vršiti evidenciju ulazaka i izlazaka, izdvati izveštaje za pojedinačnog korisnika ili grupu korisnika. Sistem kontrole pristupa sa otiskom prsta i njena automatizacija takodje omogućava potpuno rješenje kada ne postoji ljudstvo kao živi elemenat obezbjedjenja, moguće je zadati da kontrola van radnog vremena omogući ili onemogući pristup željenim prostorijama, daljinskim putem uz administratorsku šifru moguće je dozvoliti ulaz.

Kontrola pristupa uz ovakva rješenja čini veći stepen zaštite, omogućava lakša i varijablnija trenutna rješenja, prilagodjava potrebe i izmjene u kraćem vremenskom periodu.