Hotelske brave

21. Oktobra 2020. Usluge

Hotelske brave

Savremene hotelske brave sa karticama za pristup sobama predstavljaju lako i elegantno rješenje koje se može uklopiti u bilo koji tip enterijera. Hotelske brave pronalaze svoju primjenu u svim objektima koji imaju potražnju za brzim i jednostavnim rukovanjem, registrovanjem I evidentiranjem korisnika uz pomoć najnaprednih tehnologija.

Ovakvi tipovi elektronske brave podržava različite tehnologije identifikacije kartica (magnetna, smart, RFID, milfare), i omogućava uvođenje univerzalne kartice, koju gosti i zaposleni upotrebljavaju za sve potrebe identifikacije. Pružaju mogućnost povezivanja i upravljanja sa ostalim pametnim sistemima (upravljanje liftom, parking rampom, energy saverom, sefom itd.) uz pomoć encodera i najsavremenijeg softwera. Inteligentne elektronske hotelske brave vrhunskog dizajna, koje odgovaraju najvišim sigurnosnim standardima, kreirane su namjenski za laku integraciju u postojeće hotelske sisteme.

Savremene elektronske brave osiguravaju jednostavnu upotrebu, jednostavnu implementaciju i pouzdanost u svom radu.

Euro Media Group u svojoj ponudi kompletan hotelski program:

  • Hotelske brave (smart)
  • Energy savere (odlagače kartica)
  • Lift čitače, kontrolere, pametne ekrane
  • Sefove, mini barove, telefonske centrala
  • Encodere, softwere